Pedro Agustin Herrero Goizueta
Profesor Asociado
Personal Docente e Investigador
Departamento de Dirección y Organización de Empresas
Area de Organización de Empresas
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Economía y Empresa
Teléfono exterior: 
Correo electrónico: 
phgoizueta@unizar.es
Extensión: 
0

Docencia

Asignaturas impartidas: 

Dirección de unidades de información(25715)

Fundamentos de administración y dirección de empresas(27300)

La empresa de comunicación(25321)